Budgetrian i regeringen är över. Snart är det riksdagens tur att behandla nästa års budget

september 3rd, 2012Veckobrev

Vecka 35

Veckan började med en hel dag avsatt bara för att dra upp en strategi för ett av de lokala försäkringsbolagens framtid, och en framtid har bolaget det är jag övertygad om, men lätt är det inte i globaliseringens tecken, i europeiseringens tecken, och europeisering betyder tyvärr i de flesta fall stordrift. Ni vet jordbruk och så, men lika väl som konsumenterna kräver närmat och därmed ger det lokala jordbruket en chans att överleva finns det all anledning att ställa krav på att kunna få en närförsäkring. Med ”närförsäkring” menas en försäkring som inte fraktats långa vägar och om det mot all förmodan skulle uppstå en skada skall skaderegleraren finnas här på orten och tala svenska, eller rättare sagt all kommunikation skriftlig som muntlig skall ske på svenska. Ja, det är min vision av ”närförsäkring”.

Budgetrian inom regeringen är över och regeringen har nu kommit fram till innehållet i den budgetpropsition som snart kommer att skickas till riksdagen. Efter många pressuttalanden om den nya äldreomsorgslagen och budgetbehandlingen blev det till slut klart att enighet nåtts om personaltätheten inom äldrevården, en segdragen historia, och det tog bara någon minut efter att nyheten kablats ut så kom det en rättelse i ordvalet. Inget är så känsligt som just personaltätheten hos våra anhöriga, och det är bra, något gott har Carema-skandalen fört med sig. Vi har blivit mer uppmärksamma. Den här frågan är inte lätt, och särskilt inte för oss som ett helt yrkesliv betalat höga skatter för att samhället skall bestå oss med vård. Man vill ju inte ligga någon till last, och hur skulle det förresten gå till även om man skulle vilja ligga sina anhöriga till last i globaliseringens värld där de finns på andra sidan jorden?

Den här delen av budgeten gäller inte Åland, men säkert kommer debatten att avspegla sig på vårddebatten på Åland också. En annan sak som lyftes fram från budgetdebatten var möjligheterna att ge någon form av kompensation för de mycket fördyrade sjötransporterna i Östersjön på grund av svaveldirektivet. Finland är geopolitiskt en halvö och frakterna för den finska industrin kommer att bli mycket dyrare. Ökade anslag för svavelreningsutrustning är klart och de är välriktade eftersom en livskraftig handels- och passagerarflotta är central för landets konkurrenskraft. Stödet för investeringar i avgasreningstekniken innebär samtidigt en sysselsättningsmöjlighet för företag som satsar på miljöteknologi. Regeringen påbörjar nu också åtgärder för att bygga ut infrastruktur för LNG-gas i Finland. Mer om budgeten kan ni bl.a. läsa här.

Innan allt återgår till det normala, ja inte riktigt men i alla fall, hann jag med en sista tur till Värmland. Det känns skönt att komma tillbaka till de normala rutinerna i riksdagen då varje minut är upptagen och få sätta igång det fortsatta arbetet med att bereda marken för en reform av självstyrelselagen. Det enda som inte är normalt är att det inte längre finns något flyg till Helsingfors på tidig morgon och från Helsingfors sen eftermiddag. Det finns inget bra flyg för den som bor i Mariehamn och har ärenden i Helsingfors utan bara för den som bor i Helsingfors och har ärenden i Mariehamn. Att bara kunna åka på sen förmiddag till Helsingfors och tidig eftermiddag till Mariehamn innebär ett enormt slösande med tid, man är varken riktigt närvarande i Helsingfors eller på Åland. Hur kunde det gå så här illa?