Lyckad vindkraftsdag på riksdagen

oktober 25th, 2010Nyheter och pressmeddelande

Lyckad vindkraftsdag på riksdagen

Dagens Ålandsforum med vindkraft som tema, som riksdagsledamot Elisabeth Nauclér ordnade i samarbete med landskapsregeringen föll väl ut. Tillställningen var välbesökt av ledamöter, tjänstemän och massmedia.

På plats under dagen fanns VD Henrik Lindqvist från Ålands vindkraft Ab, utvecklingschef Bengt Tammelin från Finlands meteorologiska institut, verksamhetsledare Anni Mikkonen från Suomen Tuulivoimayhdistys, ordförande Folke Malmgren, Vindkraftsföreningen r.f. samt energiutvecklare Henrik Juslin och kommunikationschef Björn Häggblom från Ålands landskapsregering. Experterna delade ut information och statistik. Dessutom deltog riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, lantrådet Viveka Eriksson, finansminister Mats Perämaa och näringsminister Torbjörn Eliasson från Ålands landskapsregering.

Diskussionerna var livliga och besökarna fick en mängd för dem ny information om hur väl utvecklad vindkraften på Åland är. Många var intresserade av hur ålänningarna upplever vindkraften, finns det ett stort motstånd eller välkomnar man dem? På fastlandet finns det ett ganska stort motstånd bland isynnerhet sommarstugeägare mot vindkraftsetablering i kusttrakterna. Det är fint att ålänningarna kommer hit och berättar om sig för vi hinner ju inte alltid komma dit och få informationen på Åland var den vanligaste kommentaren.

Ytterligare information:

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984

Assistent Laura Lyly, 09 432 4047

Riksdagsgrupperna positiva till självstyrelselagsrevisionskommittén

oktober 7th, 2010Nyheter och pressmeddelande

Medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag har träffat representanter för riksdagsgrupper idag torsdagen den 7.10. Riksdagens presidium är informerat.

Idag träffade kommitténs ordförande Gunnar Jansson och medlemmarna Gun Carlson, Anders Eriksson, Harry Jansson, Roger Jansson och Barbro Sundback representanter för Vänsterförbundets och de grönas riksdagsgrupp samt centerns, socialdemokraternas och samlingspartiets riksdagsgrupper. Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och informationssekreterare Britt Inger Wahe deltog även i träffarna. Kommittémedlemmarna Gun-Marie Lindholm och Ulla-Britt Dahl var förhindrade att delta.

Ålänningarna mötte ett positivt gensvar hos riksdagsgrupperna idag och man välkomnade fortsatt framtida samarbete i ärendet. Grupperna betonade dessutom det viktiga i att också statsrådet får motsvarande information . Budskapet är enkelt: självstyrelsesystemet är moget för en totalreform till följd av både inre och yttre orsaker. Särskild tonvikt skall läggas på utvecklandet av det ekonomiska systemet.

Mera information ger:

Gunnar Jansson 0457 529 5101
Gun Carlson, 0457 522 1607
Anders Eriksson 0457 522 1603
Harry Jansson 0457 313 5296
Roger Jansson 0457 313 5273
Barbro Sundback 040 518 2930

Britt Inger Wahe
Informationssekreterare/Information Officer Ålandskontoret Georgsgatan 9 A 4 FIN 00120 Helsingfors Tfn +358 (0)9 605926 mobil +358 (0)40 5501144
 

Riksdagsledamot Nauclér på populärt kommunbesök i Lemland-Lumparland

oktober 7th, 2010Nyheter och pressmeddelande

I måndags höll riksdagsledamot Elisabeth Nauclér en informationsträff på Skkeppargården Pellas för ikommuninvånarna i Lemland och Lupmarland. HOn berättade om riksdagsarbetet och vad som är på gång på riksdagen under hösten, där hon särskilt redogjorde för den ändring av självstyrelselagen för Åland som just nu är under behandling.

Jag strävar till att få en god kontakt med de närvarande, så tillställningarna är mycket informella och det är alltid fritt fram för frågor och kommentarer säger Elisabeth Nauclér.

I måndags kom det många frågor om hur det ser ut med möjligheterna för vindkraftsföretag på Åland att få stöd för utbyggnad av vindkraften, lagpropositionen om inmatningstariffer för förnyelsebar energi kom nyss till riksdagen. Olika språkfrågor kom upp, t.ex evighetsfrågan om den svenska översättningen av kollektivavtalen.
Många var också intresserade av att besöka riksdagen, det går utmärkt också för åländska grupper, det är bara att ta kontakt i god tid när man planerar en resa. Riksdagen har flera heltidsanställda guider, men det är många grupper som besöker riksdagen varje år, så man måste vara ute i god tid för att få plats. För de åländska gupperna ingår oftast också en träff med den åländska riksdagsledamoten , om ledamotens tidtabell medger det.

Elisabeth Nauclér fortsätter under måndagarna i höst med sina träffar med kommuninvånare, det är viktigt att också ålänningarna vet vilka frågor Finlands riksdag sysselsätter sig med!

Närmare uppgifter om träffen lämnar Elisabth Nauclér tfn 050 5121984.

Hälsnigar BI, som strax tar emot representanter för den parlamentariska kommittén för revidering av självstyrelsagen här på riksdagen; det blir åländsk för hela slanten här idag på gruppmötena!

Britt Inger Wahe
Informationssekreterare/Information Officer Ålands riksdagsledamots sekreterare Ålandskontoret Georgsgatan 9 A 4 FIN 00120 Helsingfors Tfn +358 (0)9 605926 mobil +358 (0)40 5501144