Nytt intressant uppdrag för riksdagsledamot Nauclér

februari 1st, 2008Nyheter och pressmeddelande

Ålands riksdagsledamot ELISABETH NAUCLÉR har av undervisningsministeriet utnämnts till medlem av Finlands Nationaloperas förvaltningsråd, där hon representerar
Svenska riksdagsgruppen och efterträder minister ASTRID THORS. Nauclér deltog den 31 januari i ett första möta där den nya ledartrion VD PÄIVI KÄRKKÄINEN, konstnärlige chefen MIKKO FRANCK och balettchefen KENNETH GREVE presenterade de nya riktlinjerna för operans verksamhet. President MARTTI AHTISAARI är ordförande för förvaltningsrådet, som har tjugo medlemmar, varav åtta utses av undervisningsministeriet, sju av huvudstadsregionens städer, två kallas av förvaltningsrådet och tre representerar personalen.

Finlands Nationalopera är ett opera- och baletthus av hög internationell standard. Man ger cirka 300 föreställningar per spelår, under en spelsäsong står omkring femton operaverk och åtta baletter på programmet, därutöver bjuder Operan på solistframträdanden, orkesterkonserter, ett digert program riktat till barn och ungdom samt olika gratisföreställningar. Operan är en stor arbetsgivare, den fast anställda personalen uppgår till 600 personer; 115 musiker, 60 korister, 30 solister, 84 balettdansare och 60 i andra konstnärliga uppgifter. Tekniken och ateljéerna sysselsätter 200 personer och administrationen 50. Utöver den fasta personalen gästas operan av omkring 1000 artister från olika områden i hela världen.

Operan har även en balettläroanstalt med 250 elever, varav trettio går i den yrkesinriktade
utbildningen. Budgeten uppgår till 54 miljoner euro och finansieras till största delen med tipsmedel. Det har funnits operaverksamhet i Finland sedan slutet av 1800-talet. År 1918 flyttade operaverksamheten in i den gamla ryska teatern på Bulevarden, som byggts av tegel från Bomarsund. År 1993 invigdes Finlands första riktiga operahus vid Tölöviken i Helsingfors och chef för Finlands Nationalopera då var ålänningen WALTON GRÖNROOS. Förutom Walton Grönroos har flere åländska artister stått på Operans scen, bland andra JENNY CARLSTEDT, THERESE KARLSSON, ANNICA SJÖLUND och DAN KARLSTRÖM. I juni 2002 gavs operan »Rödhamn« med musik av den åländske kompositören LARS KARLSSON och librettot av författaren LARS HULDÉN på nationaloperan. Föreställningen gavs också på Åland i samband med självstyrelsens 80 årsjubileum. Finlands första opera, »Kung Karls jakt« av FREDRIK PACIUS, där handlingen utspelar sig på Åland, har uppförts som gästspel på Åland och uppfördes senast på Nationaloperans scen i januari 2007.

Elisabeth Nauclér är mycket glad över uppdraget. Hon är en inbiten operafantast och tar vara på varje tillfälle att besöka operaföreställningar världen över.