Pressmeddelande: Riksdagens Ålandsforum arrangerade julglögg med Ålandskommitténs medlemmar

november 27th, 2014Nyheter och pressmeddelande

Riksdagens Ålandsforum arrangerade julglögg med Ålandskommitténs medlemmar

Tisdagen den 25 november arrangerade Riksdagens Ålandsforum sin årliga julglögg för husets riksdagsledamöter och personal i riksdagshuset i Helsingfors, som öppnades av ordförande i Ålandsforum, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, tillsammans med Finlands förre president Tarja Halonen. Det här året hölls evenemanget i samband med Ålandskommitténs sammanträde med syfte att riksdagsledamöter och husets tjänstemän skulle få tillfälle att träffa medlemmarna i kommittén för att diskutera hur arbetet med reformeringen av självstyrelsesystemet framskrider.

Dessutom hölls Ålandsforums traditionella frågesport med Ålandsfrågor. Som vanligt var frågesporten populär, och vinsterna gick det här året till riksdagsguiden Tomi Asikainen som vann första pris (en Viking line-kryssning), riksdagsledamot Leena Harkimo som vann andra pris (ljus från Husö, Nedergård) och Svenska riksdagsgruppens riksdagssekreterare Christel Liljeström som vann tredje pris (Åländskt svartbröd från Birka Skärgårdsbröd och Ålands mejeris ost Prostens magra).

- Ålandsforums julglögg är ett viktigt forum för att sprida nyttig och fördomsfri information om Åland och vår självstyrelse till intresserade i riksdagen. Dessutom var det viktigt den här gången att besökare skulle få upp ögonen för det för framtiden så viktiga arbete som Ålandskommittén gör, förklarar riksdagsledamot Nauclér.

****************************************************

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tillsammans med president Tarja Halonen

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tillsammans med president Tarja Halonen

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, Ålandsforums vice ordförande Johannes Koskinen samt tolken Anna Heikkilä

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, Ålandsforums vice ordförande Johannes Koskinen samt tolken Anna Heikkilä

Mer information ges av Elisabeth Nauclér som nås på tel.nr. +358(0)94323047 / +358505121984 eller på e-postadress elisabeth.naucler@riksdagen.fi, eller av hennes riksdagsassistent Gustav Blomberg som nås på tel.nr. 094324047 eller på e-postadress gustav.blomberg@riksdagen.fi.

Rätten att hata anonymt

november 24th, 2014Veckobrev

Vecka 47

På bilden: undertecknad, riksdagsledamot Maria Tolppanen, Sinam Mohamad (co-chair of peoples council in Rojava), Hewi Ibrahim (Mustafa) (Afrîns premiärminister) samt Jihan Mohamad  (Afrîns biträdande utrikesminister)

På bilden: undertecknad, riksdagsledamot Maria Tolppanen, Sinam Mohamad (co-chair of peoples council in Rojava), Hewi Ibrahim (Mustafa) (Afrîns premiärminister) samt Jihan Mohamad (Afrîns biträdande utrikesminister)

Veckan började som sig bör i Mariehamn, visserligen för min del i väldigt avslagen form. Förkylningen och febern hade satt in, men det fick inte hindra ett planerat möte i Mariehamn med gruppordförandena i lagtinget. Mötet skulle handla om hur vi tillsammans kan göra något åt ålandsbilden i riket. Det är särskilt viktigt nu när själstyrelsesystemet skall revideras. Det viktiga är att få upp kunskapsnivån så att alla förstår vad saken gäller och att det blir slut på alla förutfattade meningar och lättköpta argument.

Till de lokala politikernas agenda hörde svårare saker att enas om som vårdöbron och den eventuellt uppkommande strejken för bättre löner personalen i ett kvinnodominerat yrke.

Hur lockar man fler väljare till urnorna?

Hur får man fler väljare i Finland, kanske rent av lika många som i Sverige. Ja, definitivt inte genom att övergå till det svenska systemet med listval som i Sverige. Partiet bestämmer vem som skall komma in i riksdagen istället för folket, t.ex. som gammal trotjänare kan man sitta kvar fast ingen vet vad man gjort, om man nu har gjort någonting de senaste åren. Folk på gatan vet inte vilken riksdagsledamot de röstat på eftersom de bara röstat på ett parti etc. etc. Det väckte berättigat uppståndelse att grundlagsutskottet haft några positiva tankar om denna företeelse, men utreda kan man ju alltid göra.

Man får inte heller fler väljare genom att förfölja politiker och hata politiska åsikter på nätet. Vi är i Norden stolta över vår tryckfrihet och det skall vi vara. Det uppmärksammade under veckan Social- och kommunalhögskolan i ett seminarium som syftade till att ge sitt bidrag till 100-årsfirandet av den Norske Grundloven. Näthatet sprider sig och avskräcker folk att ställa upp i politiken. Vad gör vi åt det? Anders Chydenius föddes före internet och vår syn på rätten att uttrycka sig fritt stammar också till tiden före internet. Men vi får inte avskräckas från problemen, vi måste våga ta itu med näthatet. Mitt tal från enda behandlingen av Statsrådets demokratiredogörelse i plenum hittar ni på riksdagens hemsida.

Samelagen

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet gav ett enigt utlåtande till grundlagsutskottet om sin syn på samelagen. Utskottet har bland annat funderingar på processen för att bli upptagen i vallängden, borde grundlagsutskottet titta närmare på hur det fungerar i Norge? Nu blir det grundlagsutskottets nästa utmaning.

Grundlagsutskottet

Någon utmaning för grundlagsutskottet kan det däremot knappast sägas att behandlingen av en ändring av självstyrelselagen var. På ett sätt en teknikalitet, men ett bevis på att systemet fungerar. Det kan vara frestande att försöka lösa praktiska problem med hemgjorda lösningar. Om det är kommunerna, kommunförbund eller landskapet som handhar en uppgift kan väl inte spela någon roll bara det är bestämt vem som gör det och enligt vilka regler? Jo, det kan det visst. Landskapet kan inte ta över uppgifter från kommunerna som staten lagt på kommunerna utan något lagstöd. Som tur är finns vakthunden Ålandsdelegationen och det blir en ändring av Självstyrelselagen hur omständigt det än är. (Mitt tal från remissdebatten i plenum hittar ni på riksdagens hemsida)

Efter våra möten står pressen utanför för att få veta vad vi anser om arvsrätten för de barn som tidigare skulle ha kallats barn utanför äktenskapet. Klart nu är att alla barn borde ha samma rättigheter oavsett vilket förhållande föräldrarna haft till varandra. Men rätt till en far är kanske inte alltid rätt till arv efter fadern som kanske dött för länge sedan, arvskifte gjorts, arvingarna är döda, företaget de ärvt gått i konkurs etc. etc. Hur skall det gå? Den som lever får se.

Nationella besökare

Den traditionella träffen med riksdagsveteranerna ägde rum under veckan, dock ingen närvarande från Åland. Debatten om det politiska läget, valet, säkerhetsfrågor och råd för kommande regeringsförhandlingar stod på agendan. Alla tar som vanligt för givet att Svenska riksdagsgruppen som vanligt medverkar i regeringsförhandlingarna efter valet i april. Däremot kan man inte ta för givet vem som kommer att få kallelse till mötet med riksdagsveteranerna nästa år. Vem vet kanske vi alla tillhör den kategorin efter valet.

Försvarsfrågor diskuterades inte bara med riksdagsveteranerna den här veckan. Det blev än en gång ett besök på försvarskursen och ett anförande om hur ålänningarna ser på demilitariseringen och framförallt neutraliseringen. Och inte nog med det, jag hade ett möte inbokat med försvarsministern för att diskutera diverse frågor med honom. När kommer han t.ex. på att förlägga sitt första besök till Åland som försvarsminister. Trots hans smak för det eleganta skulle jag avråda från galauniform och epåletter så här vid första besöket.
Carl Haglund

Som vanligt kommer flera intressenter till riksdagen för att presentera sin sak. Dit hörde Euroports Finland Oy (LÄNK) som presenterade sin verksamhet för Riksdagens havsgrupp.

Internationella besökare

Från Syrien kom en grupp kvinnor för att träffa representanter för det kvinnliga nätverket i riksdagen. De kom från de tre själstyrande områdena Afrîn, Kobanî och Cizîre i norra Syrien (Rojava) och är i Finland för att utbyta idéer och få bistånd att hitta lösningar på de oerhörda problem de står inför. Självfallet var de intresserade av Ålands självstyrelse. Besökarna var SINAM MOHAMAD (co-chair of peoples council in Rojava), HEWI IBRAHIM (Mustafa) (Afrîns premiärminister) samt JIHAN MOHAMAD (Afrîns biträdande utrikesminister). Se bild från besöket ovan.

Ukraina fick sin regering den här veckan. Det var säkert ettårsdagen av händelserna på Majdan som gjorde att alla kände trycket av att något måste göras nu. Det blev ett kyligt mottagande för president Porosjenko i Kiev. Han möttes av demonstranter som ansåg att han utlovat något annat än vad de hittills upplevt.

Däremot möttes Finlands ambassadör för OSSE i Wien Katja Pehrman av idel glada igenkännande miner när hon uppträdde i riksdagen under veckan, dels i samband med OSSE-delegationens ordinarie möte och dels som en av talarna vid ett seminarium som Socialdemokraterna ordnat under rubriken ”ETYJ rauhanrakentajana Ukrainissa nyt – entä Euoroopan tuleivaisuudessa?”. De övriga talarna var medlemmen av Finlands parlamentariska OSSE-delegation Johannes Koskinen och utrikesminister Erkki Tuomioja. Därav antagligen den stora publiktillströmningen.

Vi fick höra om planerna på en kontaktgrupp för att försöka få parterna i konflikten i Ukraina att tala med varandra, men det är nog inte bara en konflikt, och ett problem och inte heller är det frågan om två eller tre parter, utan många fler. Det liknar alltför mycket Balkan för att få vara sant.

Åländska studenter i Helsingfors

Så var det dags för Åländska studentföreninge i Helsingfors (Åsfh) traditionella höstbesök i riksdagen på torsdag eftermiddag. Även om man inte alls är intresserad av politik är riksdagen värt ett besök bara för att se det vackra huset från insidan. Den här gången passade vi också på att visa Ålandskontoret från insidan, och även det värt att se. I riksdagshuset fick studenterna en guidning och fick de veta mer om riksdagsarbetet och det historiska riksdagshuset och efter det följde vi frågetimmen i plenum på plats på publikläktaren. Efteråt blev det alltså besök på Ålandskontoret där informationssekreterare Britt inger Wahe presenterade kontorets verksamhet och de utmaningar man står inför. Jag själv talade om riksdagsarbetet i allmänhet och tog upp de aktuella frågor som nu finns i riksdagen. Dit hör bl.a. Statsrådets demokratiredogörelse och sametingslagen. Vi diskuterade också näthatet och yttrandefrihet samt skillnaderna mellan det svenska och finska valsystemet – både fördelar och nackdelar med de båda olika systemen.
Åsfh

Omröstning

I Hbl kan man läsa ”Fredagen är dagen då riksdagens plenisal töms timme för timme, minut för minut då parlamentarikerna skyndar till flyg och tåg för att resa hem till vecksolutet.” Det borde ha stått för de som inte sitter i Stora utskottet, för då gäller helt andra vanor på fredag eftermiddag. ”Många tvingades i går ändra sina resplaner då regeringsblockets minimala majoritet för första gången gjorde sig påmind.” Ja, mina resplaner blev ändrade, men det hör till vanligheten.

Det handlade om lagen om nästa års skatteskalor och det skulle ha varit ganska pinsamt om lagen antagits genom lottdragning. Rösterna föll 89-89 eftersom en person tryckte för sent på knappen för att hinna bli registrerad och man fick ta till röstning med hjälp av lappar. Åtminstone inte hänt under de senaste 20 åren visste någon veteran i salen. Därför hade inte ens veteranerna någon vana av saken och en veteran tog två lappar av samma sort och stoppade i urnan. Helt pragmatiskt bestämdes att en av rösterna inte skulle räknas. På båda rösterna stod det JAA (röstsedlarna är nämligen bara på finska), men vad hade skett om det hade stått JAA på den ena och EI på den andra. Det är visserligen förståeligt att utrikesministern gärna vill sitta kvar, men så ivrig får man inte vara att man lägger två röster.

En vanlig fredag

En vanlig fredag (ja, så känns det i alla fall vid det här laget) tar jag bussen från riksdagen till flygplatsen, eller Sjöskog som ålänningar säger, visserligen 25 minuter försenad på grund av snön – en företeelse som är helt okänd i den här delen av världen varje år då den gör sitt inträde och som kan orsaka kaos innan det blir riktig vinter och alla kommer ihåg att snö är en företeelse som funnits här sedan urminnestider. Flyget till Stockholm är visserligen 45 minuter försenat, men det är inget problem eftersom det är gott om tid för bytet i Stockholm, men i själva verket blir det händelsevis en enorm fördröjning ute på plattan och planet kommer iväg drygt två timmar försenat. Ingen möjlighet att stiga av trots att man vet att det här kommer inte att fungera i Stockholm. Händelsevis för att om flygbolagen har en försening på mer än två timmar så har passagerarna rätt till någon form av förtäring, men nu är det ju inte möjligt att få ombord något och för övrigt bjuder ju bolaget rent generöst på vatten, te och kaffe helt gratis.

Det blir mer och mer klart att flyget från Stockholm till Mariehamn nu gått och då börjar kampen för att få åka tillbaka till Helsingfors med samma flyg. Tanken på hotell i Stockholm, Rosella hem nästa morgon är nämligen helt otänkbart. Vem skulle ersätta det? Men ingen vill heller låta mig åka tillbaka utan att betala för en ny biljett. Eftersom jag vid det här laget har en viss vana av liknande situationer får jag på fem minuter tag på resebyråns 24h jour, troligen i Estland, som på ca 90 sekunder förstår frågan, bokar en biljett på flyget som går två timmar senare, får iväg både ett sms och ett mail med bokningen till min telefon och slutligen säger spring till gaten och se om du lyckas övertala dem till att följa med det planet som går tillbaka nu. Det planet kunde hon inte boka till eftersom det redan skulle avgått. Jag sprang, övertalade damen vid gaten att få åka tillbaka, medveten om att den incheckade resväskan nu bara fanns i sinnevärlden. Något försenat flyg tillbaka till Helsingfors, bussen in till Elielplatsen och spårvagnen hem tillbaka till ruta ett lite efter midnatt.

Tur att jag under väntetiden i Helsingfors av en händelse träffade en dam anställd på Sametinget i Sverige och som varit på möte om ursprungsbefolkningsfrågor. På så sätt kunde jag få svar på många av mina frågor om hur det i praktiken fungerar när en same införs i vallängden i Sverige, vilka möjligheter det finns att besvära sig och vem som kan besvära sig mot Sametingets beslut. Och framför allt varför har inte Sverige ratificerat ILO konventionen, eller ens har det i regeringsprogrammet. Väntetiden var därför som tur är inte bortkastad.

22 november 2014

Lördagen tillbringades alltså i Helsingfors och sedan blev det färja på söndag kväll direkt till Mariehamn, upp sådär vid 4-snåret som alla vana resenärer vet. Det var ingen vanlig dag, min guddotter gifte sig, men trots en släkt som är aktiv på Facebook fick jag vänta hela dagen ja, faktiskt ändå till söndag kväll innan jag fick se brudparet. Som sin gudmor behöll hon de två efternamn hennes föräldrar valt åt henne.

Till min guddotter vill jag säga: ”Urime të ngrohta për të nuses dhe dhëndërit”

Till min guddotter vill jag säga: ”Urime të ngrohta për të nuses dhe dhëndërit”

Veckan avslutades med ytterligare lite trädgårdsarbete. Det är lämpligt väder för sådant trots att vi kommit in i slutet av november.

Pressmeddelande: Riksdagsledamot Nauclér om tryck- och åsiktsfrihet i debatten om statsrådet demokratipolitiska redogörelse

november 21st, 2014Nyheter och pressmeddelande

Pressmeddelande 21/11 2014
Publiceringsfritt: Genast

Riksdagsledamot Nauclér om tryck- och åsiktsfrihet i debatten om statsrådet demokratipolitiska redogörelse

*******************************************************************************

I riksdagsdebatten om Statrådets demokratipolitiska politiska redogörelse, Öppen delaktighet på lika villkor, som debatterades i onsdagens plenum i riksdagen konstaterade riksdagsledamot Elisabeth Nauclér att det naturligtvis är viktigt att man arbetar för att få medborgarna att intressera sig för samhällsfrågor och politik. Många goda idéer finns i redogörelsen och riksdagen har under behandlingen kommit med ännu flera, men alldeles för lite har man emellertid uppmärksammat den bild som ges av politik, politiskt beslutfattande och politiker i media.

Den tilltagande ytligheten, inte bara i nya media utan även i traditionella media är ett problem, men ett ännu större hot är möjligheten att uttrycka åsikter anonymt och den allmänna acceptansen av näthatets utbredning. Näthatet stannar nämligen inte på nätet, utan omsätts i praktiken i form av våldshandlingar.

- Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är något som vi alltid värnat om i Norden, men frågan man måste ställa sig nu är om det skall vara en rättighet att få hata anonymt. I Sverige finns redan en ideell organisation, Institutet för juridik och internet, som arbetar mot internetrelaterade kränkningar, genom stöd till dem som kränkts, genom opinionsbildning och upplysning. Det är dags också för oss att engagera oss och ta ställning, konstaterar ledamot Nauclér.

*********************************************************************************

Mer information ges av Elisabeth Nauclér som nås på tel.nr. +358(0)94323047 / +358505121984 eller på e-postadress elisabeth.naucler@riksdagen.fi, eller av hennes riksdagsassistent Gustav Blomberg som nås på tel.nr. 094324047 eller på e-postadress gustav.blomberg@riksdagen.fi.

Pressmeddelande: Träget arbete ger resultat – problemet med ”god revisionssed” löst

november 20th, 2014Nyheter och pressmeddelande

Träget arbete ger resultat – problemet med ”god revisionssed” löst

Enligt revisionslagen (459/2007) skall en revisor iaktta god revisonssed vid utförande av uppgifter som avses i lagen. Problemet har varit att de rekommendationer som revisorsföreningarna CGR rf och GRM rf ger ut och som bör följas för att man skall anses iaktta god revisonssed hittills bara funnits på finska. Roger Jansson ställde redan 2006 som riksdagsledamot ett skriftligit spörsmål (SS 1009/2006) om detta, ekonomiutskottet har krävt åtgärder (EkUB 33/2006)), Justitieombudsmannen har upprepade gånger påpekat missförhållandet för arbets- och näringsministeriet och Ålands Handelskammare/Ålands Näringsliv har varit mycket aktivt i frågan.

År 2010 ställde riksdagsledamot Elisabeth Nauclér sitt första spörsmål om detta problem. Inte heller då såg arbets- och näringsministeriet till att rekommendationerna översattes utan hänvisade till nya europeiska standarer på kommande, vilket skulle innebära en lösning. I år ställde ledamot Nauclér ytterligare en fråga (SS 704/2014) och hänvisade till alla tidigare försök.

Äntligen ser frågan ut att vara löst!

Arbets- och näringsministeriet förklarar i sitt svar att de internationella revisionsstandarder (ISA) som skall tillämpas i revisonsbranschen inte är juridiskt förpliktande men bedöms som god revisonssed enligt revisionslagen. Dessa finns nu översatta både till finska och svenska. Den finska översättningen har gjorts av Föreningen CGR och den svenska av den rikssvenska branschorganisationen FAR, de nationella tillägg som fogats till den finska standardöversättningen har också översatts till svenska.

GRM och CGR-revisorernas förening har i år gått samman till en gemensam förening. Publiceringen av nationella rekommendationer har helt frångåtts och Föreningen CGR producerar nu allt medlemsmaterial både på finska och svenska. Ministeriet anser att i och med denna utveckling är de svenskspråkiga revisorernas ställning inte svagare än de finskspråkigas och ytterligare åtgärder behövs inte.

Det har varit en lång process med många aktörer, det är skönt att vi kommit till ett tillfredsställande resultat och en juridiskt hållbar situation för revisorerna. Detta visar också att det lönar sig att påpeka missförhållanden och att inte ge upp, utan arbeta med frågor på många olika nivåer, säger Elisabeth Nauclér.

Här finns de spörsmål som hänvisas till i texten:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ss_1009_2006_p.shtml

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ss_704_2014_p.shtml

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ss_243_2010_p.shtml

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér lämnar gärna närmare information, tfn 050 512 1984.

Ålands klumpsumma inte omnämnt i oppositionens skuggbudget

november 17th, 2014Veckobrev

Vecka 46

Veckan började i Szczecin med ett antal museibesök och långa promenader på stadens gator där man kan beundra stadens alla gamla hus som restaureras och återfår sin skönhet. Vackra pelare, pilastrar och ornament av alla de slag som pryder husen har återfått sin skönhet även om mycket återstår att göra. Ingen skulle komma på att bygga in de vackra balkongerna och göra om dem till pensionärskuvöser, men varför har man inte i Szczecin som överallt annars i städer med stora hus med många lägenheter från Sovjeteran byggt in balkongerna? Varje familj skulle till sin lägenhet ha en balkong oavsett hur dålig utsikten var, hur bullrig miljön var eller hur mycket damm och avgas luften förpestades av. De oanvända rostiga balkongerna har blivit burspråk för blommorna, garderober för förvaring av kläder och mattor eller skrymmande sportutrusningar, skafferier där stora mängder av gurkinläggningar och surkål på jäsning får plats etc. etc. Den ena utbyggnaden, eller i bästa fall inbyggnaden, av balkongen är fulare än den andra och husen har blivit ännu mer skräckinjagande än de var under kommunisttiden, men icke så i Szczecin.

Den 11 november högtidlighålls i många delar av världen, dagen då vapenstilleståndet som avslutade första världskriget inträdde. I Frankrike bär man en blåklint, i den anglosaxiska delen av världen bär man en vallmo osv. Självfallet tas dagen på större allvar i de länder där förlusterna var som störst och dit hör Polen. Den 11 november är också Polens nationaldag. Den firas inte precis som 17 mai eller 14 juillet, utan med djupt allvar och det passade bra att just den dagen besöka kyrkogården i Szczecin där hågkomsten av de anhörigas död är mer påtaglig än hos oss. Blommor och ljus i otroliga mängder på Nordeuropas största kyrkogård. En skapelse som inte kan beskrivas utan måste upplevas och som i en förteckning över sevärdheter betecknas som nr ett av de sevärdheter Szczecin har att erbjuda besökaren.

Nationaldagsfirande i Polen

Nationaldagsfirande i Polen

Nordeuropas största kyrkogård

Nordeuropas största kyrkogård

Ingen har väl missat det sätt varpå man högtidlighöll dagen i London. Över 180.000 vallmoblommor i keramik placerades ut för att symbolisera alla de som stupat i första världskriget. En mäktig syn även om bara på TV.

Skuggbudgeten

Väl tillbaka i Helsingfors var det dags för ”skuggbudgetsdebatten” vilket är oppositionens förslag till alternativbudget. I år hade inte oppositionen utarbetat något konkret förslag utan debatten byggde på ett stort antal motioner som alla syftade till ändringar i budgeten och kanske sammantaget kan ses som en alternativ budget. Hur som helst var det den här gången inte någonting om Åland med och det var ju upplyftande. Äntligen har man lärt sig att det inte går att skära ned överföringen till Åland utan att i så fall också skära ned den inkomst som kommer från Åland genom ålänningarnas skatter. I så fall måste Åland skaffa sig inkomsterna på annat sätt, och då uppstår frågan är det egen beskattning man tänker på. Nåja, den här gången slapp vi den debatten

Juristförbundet 75 år

Juristförbundet firade sitt 75 års-jubileum med tal av justitieministern, sång, musik och buffé. Det känns som att det gått många år sedan jag förvägrades att gå in i förbundet, och därmed inte heller upptogs i Akavas krets. Detta i sin tur ledde till att jag stod utan fack och det viktiga var att varje år se till att inte min lön höjdes. Oorganiserades löner skulle inte höjas, och jag fick inte organisera mig. Visserligen är det väldigt länge sedan, men inte heller idag gick det att få svar på om en svensk jur.kand. är en riktig jur.kand. eller inte.

De mer allvarliga tankarna kretsade den här gången kring den oro som präglar Finlands juristkår inför de nedskärningar som staten annonserat. Kan rättssäkerheten upprätthållas med mindre resurser?

Språklagen

Grundlagsutskottet har gett grönt ljus för en ändring i språklagen, eller som den också kallas Närpes-lagen, lex-Närpes, eller snarare Närpiö-lagen. Lagen har kritiserats eftersom det man vill är att få det högre statsstöd som tvåspråkiga kommuner får. Varför ändrar man då inte statsstödslagen utan språklagen? Ja, den frågan får väl substansutskottet ta sig an. Det strider i alla fall inte mot grundlagen och ingen anledning för grundlagsutskottet att ha några invändningar. Behandlingen fortsätter alltså i riksdagen.

Sohä

Den absolut viktigaste frågan den här veckan har varit den s.k. Sohä-reformen. Det har hållits möten och åter möten, man har väntat med TV-kameror utanför mötesrummen, grupperna har hållit extramöten etc. Min kommentar är att tur att det inte gäller Åland. Så enkelt är det förståss inte, för visst berörs också Åland på sikt. Något slutgiltigt svar på frågan hur det gick fick vi inte, men nog ett svar innebärande att det går. Hur det går får vi dock vänta till nästa vecka med. Och ännu längre får vi vänta innan vi vet hur det går innan hela lagpaketet behandlats i riksdagen och därmed grundlagsutskottet.

Helgen tillbringades till stora delar i sängen i Helsingfors och skönt hade det varit att stanna till tisdag morgon, men plikten kallade och veckan avslutades med en båtresa till Mariehamn.

Här nedan kommer några fler bilder från 11 november firandet och begravningsplatsen i Szczecin.

11 november i Polen

WP_20141111_029

Nordeuropas största kyrkogård

”Löneförmån”

november 12th, 2014Okategoriserade

”Löneförmån”

Till löneförmånerna som riksdagsledamot hör att få brev av den här arten.

Jag är inte finlandssvensk och har inga planer på att bli det heller, men finlandssvenskarna har definitivt min sympati. Texter som den här har börjat förpesta min mejl. Vart är vi på väg? Vad är det för politiskt klimat vi lever i?

Jag har kommit att intressera mig för minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter och ofta i andra länder, men man behöver inte gå långt bort för att stöta på kränkningar som man trodde hörde en förgången tid till. Vad har hänt?

För den som inte förstår finska kan jag bara säga lika bra så. Hjärtat och andra vitala organ kan ta skada av läsningen.

Här kommer brevet i sin fulla längd:
——————————-

Te ruotsinkieliset olette julma ja armoton kansanosa.

Te suomenruotsalaiset olette kaikkina aikoina tehneet kaikkenne estääksenne suomenkielisten opiskelut, sivistyksen ja elämässä menestymisen

Te suomenruotsalaiset olette koko itsenäisyytemme ajan tehneet kaikkenne estääksenne suomenkielisiä oppimasta tärkeitä maailmankieliä, kansainvälistymästä.

Ruotsalainen kansanpuolue ja ruotsalainen eduskuntaryhmä jo nimensä mukaisesti ajaa Ruotsin etua. Te haluatte sulkea meidät ruotsi-nimiseen häkkiin. Nyt me olemme pohjoismaiden panttivankeina.

Yleensä kieli on kommunikointiväline. Meillä kieli on alistamisen ja vallan käytön väline.

Te sanotte meille, että meidän, koko 5,3-miljoonaisen suomenkielisen kansan on opeteltava teidän kielenne jotta voisimme palvella teitä teidän kielellänne.

Te pakotatte meidät maksamaan miljardeja euroja joka vuosi itsemme alistamisesta. Junailette kulisseissa lakeja lakien perään. Olette tehneet itsellenne mieluista politiikkaa, olette jatkuvalla syötöllä säädättäneet ”ruotsittamislakeja”.

Sanotte: emmehän me yksin päätä vaan teidän edustajanne…

Kiiltävillä mitaleilla ja runsailla lahjuksilla te palkitsette ne, jotka kirjoittavat ja puhuvat mieluisasti, mutta rankaisette ankarasti niitä, jotka arvostelevat teitä ja vaativat oikeudenmukaisuutta.

Etelä-Afikassa valkoiset, meillä ”mustat” eli siis suomenkieliset poliitikot ja virkamiehet ja media tekevät likaisen työn.

Maailman tehokkain (maailman ainoa?) apartheid-koneisto suoltaa jatkuvalla syötöllä etuoikeuksia ruotsinkielisille ja ruotsin kielelle ja velvoitteita suomenkielisille. Kustannuksista välittämättä. Meidän omilla verorahoillamme.

Täällä erotellaan kansalaisia kielen mukaan, Etelä-Afrikassa erottelu toimi ihonvärin mukaan.

Totuus on että RKP ajaa apartheidpolitiikkaa kuten buurit aikanaan. Nimenomaan apartheidia, erottelua, erillään pysymistä ja alistamista. Ei edes samaa ovea saa lapset käyttää koulussa,tai samalla pihalla leikkiä.

Etelä-Afrikassa sitä kutsuttiin apartheidiksi, meillä se on suomenruotsalaista KULTTUURIA(Corinna Tammenmaan luonnehdinta)

Pisa-tuloksissa olemme jatkuvasti maailman kärkipäässä. Mitä me olisimmekaan ilman Ruotsin ja suomenruotsalaisten vuosisatoja kestänyttä alistamista, sortamista, ryöstämistä, armotonta verottamista, satojen vuosien lähes yhtäjaksoista sotimista.

Mitä me olisimmekaan ilman suomenruotsalaisten loputonta PAKKOruotsittamista ja palveluvelvoitteita , keinotekoista kaksikielisyyttä.

Älkää tyrkyttäkö meille suomalaisille vierasta identiteettiänne, älkääkä yrittäkö määritellä identiteettiämme teidän kauttanne. Meillä suomalaisilla on oma identiteettiimme, emme me halua emmekä tarvitse siihen teidän vieraskielistä identiteettiänne.

Me Suomen suomenkielinen valtaenemmistö olemme suomenkielisiä ja me saamme olla suomenkielisiä. Siihen meidän ei tarvitse keneltäkään lupaa pyytää. Me emme ole ruotsinkielisiä, eikä meistä sellaisia tule. Kielitaito yleensä on kokonaan toinen asia.

On ihmisoikeusrikos aloittaa ruotsin kielikylvyt jo päiväkodeissa. Julminta ja hirvittävintä aivopesua.

On ihmisoikeusrikos yrittää muuttaa meidän suomalaista ja suomenkielistä identiteettiämme kaksikieliseksi.

Vain diktatuureissa identiteetti määrätään ylhäältä alas

MINULLA ON UNELMA. KUN SUOMI TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA 6.12.2017, TÄMÄ SUOMENKIELINEN KANSA OLISI VIHDOINKIN VAPAA.

HERÄISIMME JA HUOMAISIMME, ETTÄ TÄMÄN KANSAN PAKKORUOTSITTAMINEN OLIKIN VAIN PAHAA PAINAJAISUNTA.

————————–

Pressmeddelande: Riksdagsledamot Nauclér vill se mer medel till Ålands sjöräddningssällskap

november 12th, 2014Nyheter och pressmeddelande

Pressmeddelande 12/11 2014
Publiceringsfritt: Genast

Riksdagsledamot Nauclér vill se mer medel till Ålands sjöräddningssällskap
*******************************************************************************

Riksdagsledamot Nauclér poängterade i riksdagens plenum förra veckan, då förslaget att avskaffa lästavgiften var upp till första behandling, att Ålands sjöräddningssällskap i fortsättningen måste få tillräckligt med medel från finska staten så att de täcker de kostnader de har med tanke på att man utför hela 10 % av alla sjöräddningsuppdrag i Finland. Eftersom lästavgiften nu kommer att försvinna kommer de sammanslutningar som fått stöd genom lästavgiften få det från olika ministerier. Bakgrunden till att avskaffa lästavgiften är att den anses föråldrad och uppfyller inte kraven i grundlagen.

De medel som inkommit genom lästavgiften har använts för välfärdsverksamhet till förmån för verksamma sjömän samt för främjande av sjöräddningsverksamheten. De som har fått ta del av detta stöd är bland annat Ålands sjöräddningssällskap, ett stöd som har varit en viktig del av deras finansiering. Sjöräddningssällskapet har 2006-2012 fått ett understöd som varierat mellan 9 650 och 20 704 euro.

Det första utkastet till förslaget att upphäva lagen om lästavgift innebar att alla organisationer som fått stöd genom lästavgiften skulle kompenseras med andra medel – förutom Ålands Sjöräddningssällskap, som skulle lämnas utan finansiering. Det var beklämmande och orättvist. Nu är förslaget ändrat så att Ålands sjöräddningssällskap för år 2015 får 12 000 euro från inrikesministeriet, vilket såklart är glädjande. Men summan är inte tilläcklig enligt riksdagsledamot Nauclér:

- Ålands Sjöräddningssällskap bedriver samma verksamhet som Finlands Sjöräddningssällskap. Av de sjöräddningsuppdrag som registrerats inom landet utför Ålands sjöräddningssällskap cirka 10 procent – det gäller antalet räddade, utryckningar, sjöräddare och stationer – och följaktligen borde de också få 10 procent av den summa som föreslagits för Finlands Sjöräddningssällskap eller drygt 24 000 euro, alltså dubbelt mot vad som föreslås, påpekar Nauclér i sitt anförande.

De anslag som delas ut till Ålands sjöräddningssällskap borde höjas i relation till den sjöräddningsverksamhet de faktiskt utför.

- Jag hoppas att inrikesministeriet tar den här frågan på allvar och rättar till detta missförhållande, fastlår Nauclér.

Under samma plenum kommenterade även Nauclér ändringen av självstyrelselagens 30 § som var uppe till remissdebatt. Lagändringen är teknisk, men ger en bra lektion i hur Ålands självstyrelse fungerar.

*********************************************************************************

Via dessa länkar borde ni hitta Elisabeths anföranden – om de inte fungerar kan man hitta dem under Elisabeth Nauclérs profil på riksdagens hemsida www.riksdagen.fi.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_108_2014_vp_21_2_142_p.shtml (lästavgiften)
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_108_2014_vp_8_2_111_p.shtml (ändringen av självstyrelselagens 30 §)

Mer information ges av Elisabeth Nauclér som nås på tel.nr. +358(0)94323047 / +358505121984 eller på e-postadress elisabeth.naucler@riksdagen.fi, eller av hennes riksdagsassistent Gustav Blomberg som nås på tel.nr. 094324047 eller på e-postadress gustav.blomberg@riksdagen.fi.

We love Taxes

november 10th, 2014Veckobrev

Vecka 45

Veckan började som sig bör i Mariehamn med det vanliga månatliga mötet med lantrådet och entourage. Våra möten har länge, allt för länge, och för mycket handlat om Ålandsbilden i riket. Den behöver förbättras, det är alla eniga om. Det dyker upp fler och fler exempel på fatala grodor som visar att inte ens de mest garvade politikerna har ett hum om vad Ålands självstyrelse handlar om. Hur andra självstyrande områden i världen har sitt ordnat eller hur Ålands självstyrelse finansieras t.ex. Och det handlar inte om språket, fördomarna och de felaktiga bilderna är nog lika många hos dem som har svenska som modersmål. Men vad skall vi göra åt det? På det här mötet presenterade landskapsregeringen sin syn på hur det här problemet skall hanteras. Särskilt viktigt är det nu inför självstyrelselagsreformen.

Vad de ville har de skrivit ner i budgeten för 2015 och där står så här: ”Kommunikationsenheten omstruktureras under år 2015 för att stärka Ålandskontoren och renodla mediahanteringen i regeringskansliet. Ålandskontoren har en central roll för Ålandsbilden och verksamheten ska koordineras med marknadsföring av Åland. Målet är att fördjupa kunskapen om och förståelsen för Åland och självstyrelsen samt få till stånd ett smidigt samarbete med externa kontakter.”

Sedan talade vi om alla de problem med material som inte finns på svenska och som det hör till riksdagsledamoten att engagera sig i. Pharma Fennica, God medicinsk praxis, god revisionssed och mycket mer därtill. Tidningsmomsen och inmatningstarifferna är favoriter i repris på våra möten.

Zonta

En lunch med Zontas styrelse stod sedan på agendan. Vad kan Zonta göra på det lokala planet, och hur kan det arbetet föras vidare ut på i första hand distriktsnivå? Åland är ett föregångsland när det gäller vad som skall finnas för att Istanbulkonventionen skall kunna ratificeras eftersom här redan finns tillräckligt många skyddshem eller platser och här finns en telefonlinje dit man kan ringa 24/7.
Kunde Åland också bli ett modellområde när det gäller det som CEDAW vill se förändrat i Finland? Till förädnringar som CEDAW vill se hör att det måste bli ett slut på medling i fall där mannen misshandlat kvinnan i ett parförhållande. Eller för att ta ett aktuellt ämne hur kan man på Åland komma till rätta med att kvinnor har så mycket lägre lön än män.

Sedan var det bara att bege sig till kyrkan för att lyssna på prästen Mårten Andersson som höll en gudtjänst med anledning av lagtingets högtidliga öppnande. Sedan var det dags att gå till lagtinget och lyssna till landshövdingen som återigen måste öppna lagtinget eftersom Republikens presiden som så många gånger tidigare hade förhinder. Vi fick också lyssna till den nyvalda talmannen som i sitt tal konstaterade att det nu är bevisat att en ålänning inte kan bli vald till medlem av Europaparlamentet, och att det därför måste krävas att Åland blir en egen valkrets i EU-valet. Jag delar inte den åsikten att det skulle vara den enklaste vägen. Motståndet mot att ge Åland en plats i EU-parlamentet är alltför stort i riket, eftersom det från finlandssvenskt håll antas att det då skulle innebära att Sfp:s mandat skulle gå förlorat, och den här gången tog dessutom Sfp sitt mandat utan Ålands medverkan. Nej, istället tror jag att strategin måste vara att försöka bearbeta på ett internationellt plan, men det krävs en långsiktig strategi där alla drar åt samma håll. Det kan inte vara så att någon grupp skall lämnas orepresenterade i det europeiska samarbetet. Vid senaste utvidgning fick Sverige en av de extraplatser som delades ut till de underrepresenterade, varför höll sig inte Finland framme i tid och fick en av dessa platser?

Som belöning för att man lyssnat på prästen, landshövdingen och talmannen belönades man med att åldertalmannen bjöd alla gäster på tårta och kaffe. Och något stärkande kunde behövas innan lövkrattandet tog vid. Det blev bara ett par timmar eftersom mörkret tog vid, mena ack så mycket större högar.

Och då var det dags att gå och lyssna till partiledardebatteran som arrangerats av Ålands näringsliv. Den handlade om krångel och byråkrati som Åland har, men lätt kunde ändra på och bli ett modellsamhälle på det här området. Debatten kom också att handla om näringsrätten. Det fanns de som ville göra sig av med näringsrätten så snabbt som möjligt, lite aningslöst kanske. Hur skulle då vårt samhälle sett ut om vi inte haft näringsrätten? Rätt använt är näringsrätten ett instrument genom vilket man kan åstadkomma en hel del, flygförbindelser till exempel, som på Air Ålands tid.

Svenskadagenfirande som hette duga

Som bekant firas inte svenska dagen på Åland och inte heller i Sverige, eller som man brukar säga: här är alla dagar svenska. Kanske borde man istället fira finska dagen, men då är väl 6 december ett lämpligare datum än 6 november. Den 6 november ordnar Finlands svenska folkting mottagning, liksom ett antal andra föreningar, sammanslutningar etc. Det är prisutdelning, festtal, seminarier, samt sång och underhållning för den som så önskar. I år höll Finlandssvensk borgerlig samling ett seminarium och Svenska dagens huvudfest hölls i Raseborg, eller Ekenäs som det hette när det begav sig. Där stod Lill Lindfors för underhållningen och det verkar ha varit mycket uppskattat. För min del blev det varken medaljer, festtal eller underhållning, inte ens ett litet glas skumvin som det heter när man firar svenska dagen i Finland. Att det inte heter så i Sverige måste jag erkänna att jag inte upptäckte för än jag fick det serverat för mig. Min dag var nämligen så späckad av utskottsmöten, gruppmöte och plenidebatt att det inte var möjligt att slita sig ens en sekund.

Trots det fick jag vara med om ett firande av svenska dagen utan motstycke vågar jag påstå. En upplevelse antagligen bara justitieministern och jag fick det tvivelaktiga nöjet att bli delaktiga i. Hon i regeringsbåset i plenisalen och jag i mitt rum på 9 kvadratmeter i väntan på att få tala om en ändring av självstyrelselagen. Finland har självstyrelse och tillhör ett land där det måste finnas rum för minoritetslösningar, där det är högt i tak och alla blommor får blomma. Debatten på svenska dagen har visat på något helt annat. Visserligen var de flesta av utfallen riktade mot det politiska partiet ”RKP” och inte mot finlandssvenskarna och ännu mindre mot Åland, men stämningen kändes olustig. Förevändningen för debatten var den s.k. ”Närpeslagen” eller ”Lex Närpes”, en ändring av språklagen som skall göra det möjligt för en enspråkig kommun att välja att bli tvåspråkig trots att, i det här fallet förfinskningen inte nått så långt att det skulle vara nödvändigt enligt lydelsen i den nuvarande språklagen. Att Närpes har en sådan önskan beror i sin tur på att de i så fall skulle få de ekonomiska tillägg som tillkommer tvåspråkiga kommuner. Men debatten kom att handla om allt annat mycket, t.ex. om undervisningen i skolan som naturligtvis inte hörde hit. Det var en beklämmande debatt och jag skall inte använda ord som hatspråk eller rasism, men visst är det frestande att ta till dessa ord för att beskriva stämningen.

Det enda nya som framkom i debatten var att vi som lyssnade numer vet att Teuvo Hakkarainens mosters man är den enda svenskspråkiga i hans Viitasaari, men att han trots det är en hyvens man.

Ändring av Självstyrelselagen och borttagande av lästavgiften

Sedan var det dock dags att säga några väl valda ord om den ändring av självstyrelsen som är uppe till behandling i riksdagen. Ändring av självstyrelsen är ingen enkel sak och det fanns säkert de som undrade varför i all världen man ställer till med en sådan procedur när det är snart är dags med en revision av självstyrelselagen på riktigt så att säga. Den här ändringen sammanhänger med att Ålandsdelegationen konstaterat att saker och ting inte ligger rätt till. Landskapet handhar uppgifter som hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet och som lagts på kommunerna, då är det inte bara att tro att det går att flytta över uppgifterna på landskapet utan att först ändra på självstyrelselagen. Två tredjedels majoritet i riksdagen, två beslut med val emellan och sedan också antaget av lagtinget med kvalificerad majoritet. Ingen lätt sak, men det är inte heller meningen att det skall vara när landet har två parlament. Det blev en lektion i självstyrelsekunskap.

Och därefter några ord under första behandlingen av förslaget att skrota lästaavgiften. En avgift som uppburits sedan evärderliga tider, men som inte längre anses tidsenlig och inte längre uppfyller grundlagens krav. Det är ingenting att säga om att uppbärandet av avgiften upphör och också helt på sin plats att de organisationer som fått del av lästavgiften som fiansiering för sin viktiga verksamhet kompenseras med medel i statsbudgeten. Men som vanligt är Åland ett specialfall, i det här fallet handlade det om Ålands sjöräddningssällskap. Alla som tidigare fått del av medlen skulle kompenseras, utom Åland sjöräddningssällskap var det tänkt i det första utkastet till förslaget, men det kunde jag verkligen inte acceptera och efter diverse samtal så kom Åland sjöräddningssällskap med. Men varför inte på samma nivå som sin motsvarighet i riket? Man aser att man inte får tillräckligt med medel om man jämför med de många utryckningar Ålands sjöräddningssällskap faktiskt gör; av samtliga sjöräddningsfall utför man 10% av fallen, men får inte motsvarande andel. Varför kan man verkligen fråga sig.

Ungern

Viktor Orbán har kritiserats mycket för sin användning av den kvalificerade majoriteten till att sätta allt möjligt bakom grundlagsskydd. Det kan man alltså göra om man har majoritet och väljer att använda sig av den på ett sätt som kanske inte kan anses som helt demokratiskt på sikt. Efter valet har dock Orbán en rösts övervikt för att uppnå denna kvalificerade majoritet och tvingas väl ta det lite försiktigare. Det senaste uppmärksammade fallet Orbán gjorde sig känd för var skatten på cybervärldens produkter. Han ångrade sig och tog tillbaka förslaget. Genomförandet av åtgärderna får stor uppmärksamhet liksom den internationella kritiken. Venedigkommissionen har inte alltid varit nådig, men vad händer sedan när Ungern faktiskt rättar sig efter kritiken? Ja, inte får det någon större uppmärksamhet det kan konstateras. Det finns ett och annat att säga om den grävande journalistiken.

Ungrarnas situation i Rumänien, behandlingen av ändringen av samelagen i riksdagen, revisionen av självstyrelselagen och mycket mer därtill hann jag diskutera med Ungerns ambassadör om under en träff med ungersk paprikasalami.
paprikasalami

Pensionärernas pengar

Riksdagsledamöterna var under veckan inbjudna till TELA, som Arbetspensionsanstalten förkortas på finska. Informationen handlade om den nya lag som är på kommande. Vem bestämmer över pensionärernas pengar? Förvaltas pensionärernas pengar av pensionärerna? Det kanske vi får svar på en dag.

Under den här riksdagsperioden finns det tre motioner med mer än 101 namnunderskrifter, och det finns en oskriven regel inom riksdagen att har en motion över 100 namnunderskrifter så skall den behandlas. Den som har mest har 120 underskrifter, alltså en klar majoritet i riksdagen. Den handlar om just pensionärernas inflytande över sina egna pengar. Hur skall det gå med den? Kommer den att behandlas i enlighet med reglerna? Den som lever får se.

Interpellation

Under veckan hölls interpellationsdebatt och också interpellationsomröstning. Interpellanterna kritiserade regeringen för den ekonomiska situationen i landet. ”Finland har under åren 2008-2013 förlorat över 70.000 arbetsplatser” konstaterades. Talet finns att läsa på nätet. Det var sagt innan Talvivaara och konkursen, men trots det klarade sig regeringen, men med mycket knapp majoritet.

Torsdagens frågetimme inställdes och kom att bara handla om Talvivaara och vad som skall hända där. Staten kommer att blöda. Det finns enorma miljövärden som skall säkras så att inget får lämnas åt slumpen, det har statsministern liksom den nykläckta miljöministern lovat.

We love Taxes

Attac hade årsmöte, och undertecknad blev återinvald i styrelsen. Vid årsmötet höll ordföranden en liten presentation av kampanjen ”We love taxes”. Tyvärr är det allt för mycket i den här debatten som handlar om kritik av skatteparadisen utan en kritisk granskning av de självständiga stater som tillåtit att dessa områden fått utvecklas i den riktning de gjorts, och sedan skyller man alla ekonomiska tillkortakommanden på dem. Det är kanske inte utan anledning som avlägset belägna öar med dyra kommunikationer tillåtits utveckla en viss form för lindrigare beskattning, precis som den som har långa arbetsresor får göra större reseavdrag i beskattningen. Då finns det kanske större anledning att ifrågasätta vad man tillåtit små områden i Europa att tillämpa för regler och det var ett av de stora samtalsämnena under veckan. Vad har man hållit på med i Luxemburg?

Utskottsarbetet

Grundlagsutskottet har mer arbete än på länge och vi har den här veckan varit tvungna att förlänga arbetsdagarna med att börja våra möten en eller en och en halv timme före utsatt tid. Samelagen, faderskapslagen och ändring av lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen (som handlar om minsta elevantal i undervisning av andra religioner) skall alla få sin behandling av grundlagsutskottet.

Stora utskottets möte på onsdag var den stora nyheten i media, och då kan man verkligen fråga sig vad som är det viktigaste i det här landet. Vi hörde både statsministern och finansministern och mötet drog ut på tiden. Som vanligt är vid sådana tillfällen ber då utskottsrådet om tilläggstid till talmannen så att plenum kunde skjutas upp ett visst antal minuter och så skedde, men av någon anledning gick inte detta sms, eller var det mejl, eller var det rörpost, eller var det en budbärare, tja vem vet, men i alla fall gick det inte fram, och plenum började trots att ingen av oss var på plats, och däribland alltså finansminister Antti Rinne som skulle svara på interpellationen från oppositionen. Talman Heinäluoma fann ingen annan utväg än att be statsminister Stubb att läsa upp regeringens svar. Det blev många pressmeddelande om vad som skett och slutate naturligtvis med det lakoniska att riksdagen skall se över sina interna rutiner för att händelsen inte skall upprepas. Men före det hade det förekommit lika många spekulationer om vad som kunde tänkas vara orsaken till att finansministern inte var på plats. Ryktet sade att man var så oenig inom regeringen om formuleringen och att Rinne därför varit så försenad för att slippa läsa texten, men det var bara en av de fantasifulla förklaringarna som alltså saknade verklighetsbakgrund.

En vanlig familj

Det finns mycket mer att säga om vad som hände i riksdagen innan det för min del bar av till Szczecin. Kvinnonätveket åt frukost med representanter för några organisationer som företräder t.ex. regnbågsfamiljer och vi filosoferade om vad en vanlig familj är och för den som inte vet så är det ett par av olika kön som är gifta och har två barn. De är helt friska och alltid lyckliga och överens…

Szczecin

Därmed var veckan slut och det blev flyg till Berlin och direktbuss till Szczecin. Det blev några museibesök och mycket kretsade i staden om att det nu förflutit 100 år på dagen sedan första världskriget avslutades, men också att det förflutit 75 år sedan andra världskriget och invasionen av Polen. Det kan vara bra att påminnas.

Staden är härjad av krig och har genomgått en period av kommunistarkitektur som många gärna varit utan, men trots det kan man konstatera att staden har många vackra hus kvar, eller rättare sagt återförda.

Helgens höjdpunkt var nog operabesöket. Det var Donizettis Napój miłosny, som var på Opera na Zarmkus repertoar denna lördagskväll. På svenska heter den Kärleksdrycken och är en av favoriterna i repris.
WP_20141108_012

WP_20141109_002

WP_20141109_004

WP_20141109_006

WP_20141109_007

WP_20141109_008

WP_20141109_015

Bussen te Gaasch eller Åavla

november 3rd, 2014Veckobrev

Vecka 44

Veckan började i Charkiv och slutade i Åavla.

Eftersom det var riksdagens plenifria vecka gick det att stanna ett par dagar extra i Charkiv. Det kan inte nog uppskattas att ha gamla vänner inom branchen så att säga. Min forna kollega från FN-tiden finns numer som FN-monitor i Charkiv på deras kontor med syfte att övervaka mänskliga rättighetssituationen i landet, eller kanske närmast i regionen, en region som alltså befolkas av i första hand människor som talar ryska. Den ukrainska regimen försöker naturligtvis att skapa en stat där ukrainska är det förhärskande språket, men hur gör man det och fortfarande med rätt till sitt språk för den ryska befolkningen? Ja, det är det som är frågan. För en besökare upplevs nog staden som att ryska fortfarande är det förhärskande språket.

Charkiv är en stad som var Ukrainas huvudstad under Sovjettiden från 1920 till 1934, efter det blev Kiev huvudstad. Stadens viktigaste industri var vapentillverkning och då förväntar man sig kanske inte att mötas av en vacker stad, men det är just vad staden är, mycket vacker med många vackra byggnader, en hel del Jugendhus, liksom Stalinarkitektur om än med en hel del Sovjetsymboler. I linje med att det är en stad med vapentraditioner kan man på stadens torg hitta en sovjetisk stridsvagn kallad T34 och en brittisk stridsvagn kallad Mark 5. Det finns många stridsvagnar överallt i världen eller närmare bestämt alldeles för många stridsvagnar, men bara en enda finns kvar i världen av den brittiska stridsvagnen Mark 5, vilket gjort att britter försökt köpa det här exemplaret, men ukrainarna säger njet. Den här stridsvagnen har vid det här laget generationer av barn klättrat på och det skall generationer av barn få fortsätta att göra. Den säljs inte för pengar.

Vid samma torg finns ett vackert kloster, med två kyrkobyggnader och det kan besökas bara man har huvudduk på sig. Jag råkade ha en scarf i fickan som passade bra för ändamålet, men om man inte hade så fanns det en ställning med ett antal sjalar att välja på.
Sjal - charkiv

Den brittiska stridsvagnen Mark 5

Den brittiska stridsvagnen Mark 5

Vargjakt eller inte

Men en plenifri vecka innehåller alltid några dagar i Värmland. Riksdagen i Sverige har slagit fast att lägsta nivån i landet skall vara 27 föryngringar eller 270 individer. I Värmland finns nu 16 föryngringar eller 160 vargar. Vad säger länsstyrelsen långt där borta i Karlstad och vad säger Naturvårdsverket lika långt där borta i Stockholm? Vilket minimiantal vargar skall Värmland ha? Och måste de flesta finnas i trakterna kring Häljeboda? Det finna många olika åsikter om den saken. En av mina interlokutörer hoppades att de beslutande skulle komma fram till att det inte kan anses som att det behövs någon vargjakt i år. I det fallet blir det nämligen så många älgar att då kommer inte älgarna att räcka till som föda till vargarna och då måste vargarna börja äta hästar och kor och då kanske de kommer att vakna även där i Karlstad, ja kanske ända borta i Stockholm. Nu beräknas de äta en älg var femte dag enligt min sagesman, och då blir det inte många älgar kvar till traktens älgjägare.

Ubåtsjakt

Det att man har plenifri vecka betyder inte att man inte följer med vad som händer utanför ens lilla tillvaro som t.ex. ubåtsjakter, eller bristen på ubåtsjakter, Nordiska rådet sammanträder och delar ut priser, och det blir fler och fler priser allt efter åren går. Finlands finanser kan det verkligen finnas skäl att oroa sig över oavsett om man sitter i riksdagen och skall ta ett ansvar i frågan eller inte.

Bussjakt

Den som läser lokaltidningen och det gör vi alla både på Åland och i Jössehärad kan i Arvika Nyheter läsa nyjössehäringen (och tillika journalisten) Liselotte Sivertsen Carlsons bekymmer över att inte de som skriver busstidtabellerna i Jössehärad kan stava. Och det måste man ju instämma i. Går det verkligen inte att hitta så många personer av traktens söner och döttrar som kan läsa och skriva och framförallt stava. Det är ett stressmoment för passagerarna det framgår helt klart av krönikan, att aldrig känna sig säker på vart man är på väg. Om jag förstår saken rätt så var hon på väg till Hôvvesche, ett ortsnamn som jag faktiskt tror att också hon stavat fel. Det är med andra ord inte bara de som skriver busstidtabellerna som inte kan stava, det kan inte journalisterna på AN heller. Jag är nästan säker på att den rätta stavningen är Hôvesche, men hur som helst inte lika fel som de analfabeter som skriver busstidtabellen och istället skriver Hovilsrud.

Hur som helst, om du skall till Häljeboda fråga någon av urbefolkningen efter bussen till Hôvesche och stig av 5 km innan du är framme i Hôvesche då har du kommit rätt. Och för övrigt är det inte hela världen om du hamnar fel när du skall till Hôvesche och om du hamnar i Gaasch. Troligen stavar de okunniga busstidtabellsskrivarna orten Gårdsås, men båda platserna är vackra så det gör inte så mycket om du hamnar fel. Se upp bara så att du inte stiger på bussen till Åavla, men det kan nog inte oduglingarna stava till så det hittar du nog inte i tidtabellen och om du skulle göra det så är det säkert just den bussen som går till Häljeboda. Välkommen dit!

Här nedan kommer lite fler bilder från Charkiv:

Modern arkitektur

Modern arkitektur

Vacker utsmyckning på byggnad

Vacker utsmyckning på byggnad

Klosterområdet

Klosterområdet

Gammalt + nytt i samma byggnad

Gammalt + nytt i samma byggnad