Politiska kvinnonätverk möttes på ålandskontoret i Helsingfors

februari 26th, 2009Nyheter och pressmeddelande

Riksdagens och lagtingets kvinnonätverk möttes igår på Ålandskontoret i Helsingfors på initiativ av Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.

I sitt hälsningstal hoppades Elisabeth att kvällens träff skulle leda till framtida goda och nyttiga kontakter mellan kvinnorna i de båda parlamenten och var särskilt glad över att denna träff redan innan den hållits hade givit resultat; ett kvinnonätverk har grundats också vid Ålands lagting.

Rektor Gyrid Högman talade därefter om den åländska kvinnans historia och många igenkännande nickar och skratt kom från publiken, men i synnerhet då Gyrid berättade om åländskor som varit ”första kvinnan” i landet på sitt område var det mycket nytt för flera i sällskapet.

Tanken bakom träffen var att medlemmarna i nätverken skulle bekanta sig med varandra och diskutera gemensamma frågor och det lyckades bra, diskussionen efter inledning var öppen och otvungen. Maarit Feldt-Ranta konstaterade att det var först när kvinnorna på allvar kom med i politiken som det började hända något positivt inom lagstiftningen gällande familjepolitik, utbildning och vård. Alla var överens om att kvinnor också kan ekonomi, de sköter ju ofta familjens ekonomi med den äran, och att det nu är dags för kvinnorna att visa framfötterna också på detta typiskt manliga revir!

Ordförande Sirpa Asko-Seljavaara tackade för det goda initiativet och beklagade samtidigt att många som velat komma inte kunde på grund av att debatten om Lex Nokia pågick i plenum, och flere andra viktiga möten var på gång. Innan hon skyndade iväg till nästa möte berättade hon att hon verkligen uppskattar Åland och är med och arrangerar en internationell motorbåtsträff på Åland i juli. Ett 60-tal båtar deltar, främst från Tyskland, Sverige och Finland och de skall under tre dagar bekanta sig med det åländska samhället, självstyrelsen och Ålands historia och natur.

Ordförande för det nybildade kvinnonätverket vid Ålands lagting, Barbro Sundback berättade att hon länge tyckt att kvinnorna i lagtinget skulle kunna samarbeta över partigränserna i många frågor och när inbjudan till denna träff kom gjorde hon slag i saken och inbjöd till ett första möte, vilket utföll väl och ett kvinnonätverk grundades också vid lagtinget. Vice talman Gun-Marie Lindholm och Sirpa Eriksson var de övriga representanterna för Ålands lagting denna kväll.

Ordförande Barbro Sundback inbjöd till ett gemensamt möte på Åland, dit man också planerar bjuda in Sveriges rikdags kvinnonätverk.

Den om några veckor tillträdande ordföranden Merja Kyllönen, som representerar vänsterförbundet och Uleåborgs valkrets, uppskattade inbjudan och sade innan hon gick ”Jag glömmer inte Åland, vi ses där!”

 

Närmare uppgifter ger riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tfn 050 512 1984

 

Gemensamt ansvar inom EU i flyktingpolitiken

februari 18th, 2009Nyheter och pressmeddelande

Den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér deltog igår 17.2.2009 i debatten om den omtvistade utlänningslagen. Hon påpekade att hela diskussionen egentligen har sina rötter 10 år bakåt, då detta diskuterades under Finlands första EU-ordförandeskap i Tammerfors.

Nauclér påpekade speciellt att man skall iaktta internationella överenskommelser såsom Genèvekonventionen och UNHCR:s uppmaningar.

- Det är viktigt att EU har en gemensam europeisk immigrationspolitik och en gemensam asylpolitik. Vi ska ha en effektiv gränsövervakning så att olika länder inte behöver ta ett större eller mindre ansvar än andra.

Till slut tackade Nauclér minister Astrid Thors för hennes insatser inom asyl- och immigrationspolitiken.

Ytterligare information:
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984
 

Viktigt att stödja europeiskt och nordiskt samarbete

februari 12th, 2009Nyheter och pressmeddelande

I gårdagens debatt om statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse framhävde Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér betydelsen av gemensamt samarbete i Europa, men framförallt samarbetet i Norden.

– Vi har samma geopolitiska läge, samma grannar och är tvungna att hålla ihop, poängterade Nauclér.

Nauclér påminde även om Ålands ställning som ett neutraliserat område.

– Ska då en riksdagsledamot som kommer från det demilitariserade, neutraliserade Åland, där man inte gör militärtjänstgöring, uttala sig i denna fråga? Ja, det är viktigt att klargöra, tycker jag, att det finns ingen motsättning mellan en trygg försvarspolitik och Ålands ställning, tvärtom, säkerheten för Finlands ökar i Östersjön genom den särskilda regim som gäller för Åland och utgör en förtroendeskapande åtgärd.

Ytterligare information:
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984
Assistent Janina Mackiewicz, 09 432 4047
 

Elisabeth Nauclér besöker ålandsgillet i Stockholm

februari 10th, 2009Nyheter och pressmeddelande

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér gästar inkommande lördag föreningen Ålandsgillets årsmöte i Stockholm, där hon presenterar arbetet i Finlands riksdag och den särskilda roll som Ålands riksdagsledamot har.

Det är den tredje och sista föreningen för ålänningar som bor utanför Åland som Elisabeth besöker, tidigare har hon gästat både Ålands Vänner i Helsingfors och Ålandsringen i Åbo.

”Jag är glad över att vara inbjuden och ser fram emot att informera om det politiska livet i Finland och på Åland för ålänningarna i Sverige.” säger Elisabeth Nauclér. ”Det är särskilt viktigt att hålla kontakt och sprida information till dem, det finns en hel del utflyttade ålänningar i Sverige som fortfarande har rösträtt i lagtings- och kommunalval på Åland och ännu flere i riksdagsvalet, för dem är det svårt att följa med åländsk och finländsk politik från Sverige, och då låter de bli att utnyttja sin rösträtt. Jag hoppas i någon mån kunna råda bot på detta!”

Det är föreningens ordförande Bengt Svensson, med rötter i Eckerö, Överby, som svingar klubban vid årsmötesförhandlingarna och därefter följer festtalet och supé med dans på Folkets hus i Bagarmossen Ålandsringen hoppas på många deltagare; ”detta är ett utmärkt tillfälle för våra medlemmar att uppdatera sig om politiken öster om Ålands hav, jag utgår ifrån att det blir en livlig diskussion” säger ordförande Svensson.

Närmare uppgifter ger Elisabeth Nauclér 050 5121984