Nauclér inledde sin riksdagsvalskampanj på Brudhäll

januari 29th, 2007Nyheter och pressmeddelande

De obundnas riksdagskandidat Elisabeth Nauclér inledde sin riksdagsvalskampanj på Brudhäll på Kökar den 28/1. Ett tiotal intresserade mötte upp. Nauclér tog framförallt upp den åländska riksdagsledamotens roll som kontaktskapande ambassadör i riket. Miljöfrågor och Östersjöns tillstånd var väl framme på tapeten i diskussionen med Kökarborna. Det sades också från publiken att nu vore det verkligen dags för en åländsk kvinna i riksdagen.

Gemensam plattform inför riksdagsvalet 2007

januari 2nd, 2007Nyheter och pressmeddelande

Gemensam plattform inför riksdagsvalet 2007

De samarbetande partierna konstaterar att självstyrelsen och dess utveckling utgör grunden för samarbetet och framhåller att svenska språkets ställning skall bevakas och försvaras

Riksdagsledamoten företräder alla ålänningar.

Riksdagsledamotens primära uppgift är att företräda Åland i de ärenden som sorterar under rikets behörighet.

Riksdagsledamotens roll är också att vara landskapets ”ambassadör” och dörröppnare med uppdraget att medverka till att kontakter knyts och goda relationer skapas mellan landskapets och rikets företrädare. Riksdagsledamotens främsta kanal för framgång är goda relationer med företrädare för landets regering och de olika ministerierna.

Riksdagsledamoten samarbetar nära med landskapsregeringen och arbetar också för att genomföra den utveckling av självstyrelsens kompetens och inflytande som lagtingets majoritet stöder, bland annat de överföringar av beskattningskompetensen som den nyligen tillsatta parlamentariska beskattningskommittén föreslår.

Riksdagsledamoten arbetar för att stärka landskapets inflytande i EU processen och för att minimera behörighetsläckaget till Helsingfors. Riksdagsledamoten skall också samarbeta med lagtinget i EU frågorna.

Målsättning är att, med svenska språket som grund, tillsammans med Sfp och andra intresserade bilda svenska riksdagsgruppen som en plattform för riksdagsarbetet. Samtidigt skall riksdagsledamoten upprätthålla kontakter med samtliga riksdagspartier, landets regering och ministerierna.

Riksdagsledamoten arbetar för konkurrenskraftiga villkor för sjöfarten under finländsk och åländsk flagga och ett stärkt åländskt inflytande i utformningen av en långsiktig sjöfartspolitik.

Miljöfrågor, särskilt Östersjöns tillstånd och klimatförändringen skall särskilt fokuseras.

Riksdagsledamoten skall medverka till att ett bättre system för Ålandsfrågornas hantering i regeringen utarbetas.

Allianspartierna sammanställer gemensamt de åländska frågor som bör föras fram i de regeringsförhandlingar som sker efter valet.