Kommunbesök i Sund

maj 12th, 2008Nyheter och pressmeddelande

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér besökte i måndags Sunds kommun. Som ciceron fungerade kommundirektör Christina Nukala-Pengel. Besöket innefattade rundvandring i kommungården och i skolan med "riksdagstimme" för de äldre eleverna samt avslappnat lunchbesök på äldreboendet, vars damkör stämde i med "Ålänningens sång". På kvällen hölls ett öppet möte på skolan. I den livliga diskussionen avhandlades frågor som Lissabonfördraget, fartygsutflaggningen, Sunds historieturistiska potential, det speciella förhållandet mellan kommun och riksdagsledamot på Åland, sjöbevakningens nedrustning, språkförhållanden samt förutsättningar till ingripanden i polisiära ärenden, vidare skattesystemets otymplighet vid mångsyssleri, tafsandet i riksdagen, stilleståndet i PAF-bråket, FPA:s diarieföring av inkomna ärenden, språkfrågan, samt sport och doping. Nauclér underströk sin skyldighet att besöka kommunerna för att bekanta sig med förhållandena samt informera allmänheten om hennes riksdagsarbete. I Helsingfors tar hon gärna emot åländska besökare som vill bekanta sig med henne, riksdagsarbetet och riksdagshuset.

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér fortsätter sina åländska kommunbesök

maj 6th, 2008Nyheter och pressmeddelande

Från vänster kommunstyrelseordförande Gun-Mari Lindholm, kommundirektör Mikael Smeds samt riksdagsledamot Elisabeth Nauclér (foto: Olle Sjöstrand)

Igår, måndagen den 5 maj, besökte Nauclér Lemland, där hon bekantade sig med kommunkansliet, skolan och äldreboendet Sveagården. Som ciceroner fungerade kommundirektör Mikael Smeds samt kommunstyrelseordförande Gun-Mari Lindholm. På kommunkansliet mötte Nauclér några av kommunens ledande politiker, med vilka hon samtalade om dagsaktuella frågor i riksdagen. Tyvärr tillät inte tiden Nauclér att hålla en riksdagstimme för eleverna i skolan men hon hann gå runt och önska både elever och lärare välkomna att besöka henne i riksdagen. På äldreboendet Sveagården berättade Nauclér om riksdagsarbetet i allmänhet över en kopp kaffe. Det avslappnade besöket var märkbart uppskattat. Senare på dagens hölls också ett öppet möte för allmänheten. Frågor som i olika sammanhang under dagen dök upp var bl.a. sjöfart, beskattning, pensioner och svenska språket i Finland. Nauclérs nästa kommunbesök riktar sig till Sund inkommande måndag den 12 maj.