Nauclér påpekar behovet av en reviderad tonnageskattelag

september 21st, 2009Nyheter och pressmeddelande

I sitt budgetanförande vid remissdebatten senaste fredag betonade Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér vikten av att den reviderade tonnageskattelagen nu verkligen blir konkurrenskraftig, så att alla lastfartygsrederier i utrikesfart kan börja tillämpa den.

Däremot uttryckte hon stor oro över att den i regeringens handlingsprogram utlovade utredningen av möjligheterna att införa möjlighet till
reserveringar i rederibeskattningen inte ännu framtagit av finansministeriet och hoppades att regeringen i samband med behandlingen av tonnageskattelagen fattar beslut om att de rederier som blir utanför tonnageskatteregimen skall få möjlighet till fartygsanskaffningsreserveringar i rederibeskattningen.

Hon tog bland annat också upp sin finansmotion av ifjol om översättningar till svenska av de allmängiltiga kollektivavtalen. Avtalen har, trots justitiekanslers utlåtande, ännu inte översatts, varför hon återkommer med en ny finansmotion i ärendet.

Den som vill kan läsa hela remissdebatten via riksdagens hemsida www.riksdagen.fi