Lyckat besök på Kökar

januari 29th, 2008Nyheter och pressmeddelande

Ålands riksdagsledamot ELISABETH NAUCLÉR gjorde ett kommunbesök på Kökar måndagen den 28 januari 2008. Det var på dagen för ett år sedan som Nauclér inledde sin valkampanj på Kökar. Som värdar stod kommundirektör KURT FORSMAN, kommunstyrelseordförande STIG BROLIN samt socialsekreterare CAMILLA ENBERG. På skolan träffade Nauclér lärarna över en kopp kaffe och höll sedan en timme för eleverna i åk 4-9 och berättade allmänt om riksdagen. Frågor ställdes. Vad är roligast? Vad är tråkigast? Blir du arg ibland? Alla fick en fin riksdagsbroschyr.

Därpå följde en rundvandring i den mysiga skolan, på olika ställen mötte elever ur de lägsta årskurserna två och två för att berätta om de olika utrymmena. Färden for sedan vidare till daghemmet Barnängen och omsorgshemmet Sommarängen vilka riksdagsledamoten också bekantade sig med. Lunch intogs på omsorgshemmet.

Slutligen hölls ett allmänt möte på Brudhäll. Nauclér berättade allmänt om vad som är aktuellt i riksdagen. Särskilt berörde hon svenska språkets bekymmersamt beträngda situation i riket med de olika förvaltningsreformerna. I samtalet som följde avhandlades främst frågor som drivgarnsfisket, Ålands sits i EU, Östersjön och fiskekvoter, fiskodlingarna och sysselsättningen i skärgårdskommunerna, ja förutsättningarna för boende och arbetande i skärgården i allmänhet, vidare sjöfartsbeskattningen och flaggbytena på åländska fartyg.

Kökarbesöket bedömdes i alla avseenden som mycket lyckat och givande. Riksdagsledamoten avser göra motsvarande besök i samtliga kommuner under årets följande månader.