Pressmeddelande: Ett sista skriftligt spörsmål för denna valperiod

mars 31st, 2011Nyheter och pressmeddelande

Riksdagens sista plenum för denna valperiod har hållits, men stora utskottet och utrikesutskottet håller ännu möten och det är även möjligt att lämna in spörsmål. Ålands fruktodlare har genom Tord Sarling för riksdagsledamot Elisabeth Nauclér påpekat olägenheter vad gäller fruktodlarnas möjligheter att få ersättning för skördeskador. Efter att ha bekanta sig med ärendet ansåg Nauclér det nödvändigt att lämna in ett spörsmål i ärendet.

Fruktodlarna i Finland och på Åland har ingen möjlighet att få skördeskadeersättningar från staten eller landskapet, trots att de kan drabbas hårt av ogynnsamma väderleksförhållanden, t.ex. hagelskurar. Staten har gjort det möjligt för dem att istället teckna skördeskadeförsäkringar för egna pengar, vilket är en ny försäkringsform i Finland. Det man vill uppnå med spörsmålet är att premien på dessa skördeskadeförsäkringar skulle bli skattefria, såsom fallet är i Sverige och i de flesta övriga EU-länderna.

Spörsmålet bifogat.

Ledamot Nauclér svarar gärna på frågor om detta, tfn 050 512 1984

Riksdagsledamot antar utmaning, gör frivilligarbete för Ålands handikappförbund

mars 29th, 2011Nyheter och pressmeddelande

Plattformen för föreningar i Finland, Kansalaisareena har årligen utmanat riksdagsledamöterna att delta i frivilligarbete vid en valfri medborgarorganisation. Elisabeth Nauclér tackade ja till utmaningen både 2010 och 2011.
Nauclér kommer i år att utföra frivilligarbetet inom Ålands Handikappförbund vid enheten Fixtjänst i Mariehamn. Den 29 mars börjar arbetet kl 8.00 vid Fixtjänst, Dalkarbyvägen 4, där Elisabeth kommer att ta itu med diverse uppgifter som föreståndaren Curt Lindgren för Fixtjänst har planerat.
Nauclér kommer senare att att utföra sin andra dag av frivilligarbetet på HandiCampens huvudkontor i Mariehamn.
Fixtjänst och HandiCampen är delar av Ålands Handikappförbund r.f.

Kontakt: Verksamhetsledare Susanne Vinberg, Ålands handikappförbund tfn 018 527 368, föreståndare CurtLindgren, tfn 018 22735. Läs mer om HandiCampen och Fixtjänst på hemsidan www.handicampen.ax

Ledamot Nauclér ger gärna mera information, tfn 050 512 1984

Vecka 12

mars 29th, 2011Veckobrev

Veckan började med tidigt flyg till Helsingfors och städning på kontoret innan det också blev ett seminarium för tjänstemän vid ministerierna i Helsingfors om självstyrelselagsreformen. Den bygger på ett enigt kommittéförslag som ordförande Gunnar Jansson presenterade, följd av professorerna Markku Suksi och Jan Sundberg. En för alla tjänstemän vid ministerierna säkert välbehövlig genomgång. Det klaraste budskapet framfördes dock av finansministeriets representant, finansrådet Antero Toivanen. Han gick igenom alla argument mot att Åland skulle ta ett större ansvar för sin egen ekonomi, och kunde överhuvudtaget inte se någon fördel med att Åland skulle ha någon större behörighet vad gällde det ekonomiska ansvaret. Jag tror att det kommer att bli flera tillfällen att återkomma till den här frågan. Sundbergs inlägg om det åländska riksdagsvalet byggde på ett kapitel i en bok som utkommer den här veckan, Språk och politisk mobilisering. Finlandssvenskar i publikdemokrati, redigerad av Kimmo Grönlund. Boken finns att köpa i bokhandeln.
En dag i Mariehamn och spännande filmvisning av bröderna Löthman om deras färd från Gustavs till Mariehamn på flytspark, eller som filmen hette ”Menföre – en resa över svåra isar” och dessutom föredrag av Mikael Wennström från landskapets miljöbyrå, som berättade om isens betydelse för vattenkvaliteten.
Sedan bar det av till Helsingfors igen. Den ekonomiska krisen tar ingen paus, och Kiviniemi fick än en gång förklara hur det egentligen ligger till med Finlands ansvarstagande och vad det kan betyda eller inte betyda, och den information vi fick innebar att hon fick lite retirera från sitt tidigare uttalande, men inte så mycket att regeringssidan fann anledning till någon kritik, underligt skulle det annars varit så här i valtider.

Inte heller Kadaffi eller luftangreppen tar paus. Vi fick i utrikesutskottet ett klargörande om vad som egentligen sker och vem som egentligen har ansvaret och vad EU har för ansvar och vad NATO har för ansvar och vad Sverige gör och tänker göra och vem som samråder med vem och vem som inte samråder med vem och vad Finland skall ha för roll och inte ha för roll och att vi inte skall göra något förhastat. Det är bara det, att det vi trott varit alldeles klart i det här sammanhanget strax efteråt är väldigt oklart. Många trodde att flygförbud betydde förbud att flyga och inget mer, men så var det inte. Visar det sig rent av att flygförbud betyder ett regelrätt krig, och vem är då de krigförande parterna, och vem bär ansvaret? Ja, jag tror det kommer att finnas anledning till fler möten kring den här frågan oavsett om det formellt behövs eller inte. Nu talar vi om bombningar och humanitär hjälp och möjligen återuppbyggnad, men det som behövs för att en konflikt skall kunna lösas är dialog, samtal, medling och kanske vet vi vem som har ansvaret för det, men vem lägger upp strategin, finns beredskapen, ligger medlarna i startgroparna att rycka ut? Kort och gott, man kan inte bomba sig till fred.

Det passade bra att delta i Ålands fredsinstituts seminarium om Ålands demilitarisering. Det behövs mer av den sorten, och mer kunskap och mer försvar av neutraliseringen, inte territorialförsvar utan det försvar som en bred acceptans av Ålands internationella ställning ger. Många intressanta inlägg, inte minst Sia Spiliopoulou Åkermark och Elina Pirjatanniemi bidrog till en debatt som borde fortsätta. När kommer det att hända något med Gränsarbetsgruppens enhälliga betänkande? Vi arbetade i två år, alla medverkade, vi var eniga, men nu har det gått fyra år utan att vi sett något resultat. Var är debatten, var är öppenheten kring den här frågan? Vi är många som undrar och väntar på resultat?

Att helgen ägnades åt Litteraturdagarna är helt klart. Vi satt som vanligt trollbundna av det som bjöds Knausgård, Boucht, Jersild, Victoria Webster, hennes mor och alla de andra. Evenemanget hölls för 19e gången i Stadsbiblioteket och gudstjänst i Mariehamns kyrka. Det var jäktigt för man ville ju inte missa revyn på stadshuset, Hördudu. Glöm inte att kolla in Harry J:s byxor och andra små detaljer när ni går, för det gör ni väl? Och inte gick det heller att missa Radio Nord föreställningen på Alandica. Lillbabs, Siv Malmqvist, Towa Carson och Ann-Louise Hansson, ja, de var där livs levande. Jag har själv inget minne av Radio Nord, vilket de flesta ålänningar har. I Värmland fick vi nöja oss med Radio Luxembourg, men jag har också lyckats bli intresserad genom att läsa journalisten Jan Kotschaks bok om sin far Jack. Juden som stred i finska fortsättningskriget på tyskarnas sida, deserterade till Sverige, men undkom dödsstraffet som annars var påföljden. Född i Helsingfors, död i Cannes och däremellan projekt som Radion Nord och mycket, mycket mer. Läs den!

Till erövringspolitik säger jag klart nej!

mars 21st, 2011Kolumner och artiklar

Vecka 11

Och det är inte Muammar Gaddafi och hans politik jag talar om, men det återkommer jag till senare.

Förra veckan avslutades med valmöte i Kökar och fortfarande har jag bilden av den ensamme mannen ute på isen som klättrar ombord på färjan. Det händer inte ofta och den här gången hände det två gånger både vid Finnö och Husö. Färjan går inte in till kajen utan en ensam man går ut på isen, färjan stannar upp och tar ombord resenären. sdasas

S-listan och B-listan

mars 16th, 2011Kolumner och artiklar

Jag måste bara konstatera att jag är i teknikens våld trots att jag använder både penna, papper, bordstelefon och rund klocka med urtavla. När mobilen ger upp ena veckan och datorn bryter ihop nästa vecka då börjar man undra om det kan vara ett omen att det är dags att sluta, eller som någon säger uppmuntrande det är dags för dig att byta till en ny telefon och en ny dator. Hoppas att de har rätt. Hur som helst blir det därför en kort och sen veckoredogörelse. sdasas

Valdebatt i Stockholm

mars 16th, 2011Nyheter och pressmeddelande

Söndagen den 17 april är det dags att rösta fram Ålands riksdagsledamot för de kommande fyra åren i Finlands riksdag. Av riksdagens tvåhundra ledamöter har Åland en ledamot. För de ålänningar som bor i Sverige kommer det att arrangeras en valdebatt i Stockholm torsdagen den 31 mars.

I Sverige bor det 4609 personer som har rösträtt i den åländska valkretsen i valet till Finlands riksdag. Av dessa är 2728 kvinnor och 1881 män. sdasas

Nauclér ställer spörsmål om säker flygtrafik i åländskt luftrum

mars 16th, 2011Nyheter och pressmeddelande

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér ställde senaste år ett spörsmål (SS 507/2010) som gällde flygledningen på Åland och Finavias service på svenska.

Nauclér påtalade i sin ursprungsfråga säkerhetsrisken med att piloter från det enspråkigt svenska Åland och piloter från Sverige inte förstår det språk som talas i situationer då flygledningen kommunicerar på finska med piloter som samtidigt rör sig luftrummet.

Trafikminister Anu Vehviläinen påpekade i sitt svar att det är riket som har lagstiftningsbehörigheten vad gäller luftfart och enligt Finlands luftfartsbestämmelser är flygtrafiktjänsten ett enhetligt landsomfattande servicesystem, vars noggrant definierade arbetsspråk och fackterminologi är engelska och finska och servicen sker enbart på dessa språk. Ministern såg i sitt svar inga möjligheter att införa också svenska som flygarbetsspråk, men påpekade möjligheten av att införa enbart engelska som flygtjänstspråk inom ett visst luftrumsblock.

I den nu aktuella frågan hänvisar Nauclér till ministerns svar och frågar om regeringen, för att tillse att trafiken löper säkert och smidigt också i åländskt luftrum, så att alla som rör sig där förstår vad som sägs i radiotrafiken, skulle undersöka möjligheten av att Åland kunde utgöra ett luftrumsblock där flyglednings- och vädertjänster skulle tillhandahållas enbart på engelska i enlighet med 116 § luftfartslagen och gällande internationella bestämmelser.

Finland har förbundit sej att all statlig verksamhet på Åland skall bedrivas på svenska. Det är svårt att frångå den tanken och jag har därför länge väntat med att komma med detta förslag, säger Elisabeth Nauclér. Men eftersom jag anser att flygsäkerheten är det viktigaste, har jag valt att genom detta skriftliga spörsmål föreslå att Åland skulle utgöra ett sådant särskilt luftrumsblock att enbart engelska, som alla piloter måste kunna, används i åländskt luftrum.

Ministern har nu 30 dagar på sej att besvara spörsmålet.

Spörsmålet är bifogat

Närmare uppgifter ger ledamot Nauclér, tfn 050 512 1984.

Åländsk samlings rikdagsvalskandidater Nauclér och Lindström inledde sin kampanj på Kökar

mars 15th, 2011Nyheter och pressmeddelande

Söndagen den 13 mars 2011 på Kökar inledde Åländsk samling sin riksdagsvalkampanj då kandidaterna Elisabeth Nauclér och Henry Lindström presenterade sig på ett möte på Sommarängen för kökarborna.

Dessvärre var listans två andra kandidater Christian Beijar och Axel Jonsson förhindrade att närvara vid detta tillfälle.

Nauclér inledde sin kampanj vid förra valet 2007 på Kökar och gjorde så i år igen. Nauclér betonade behovet av åländsk enighet gentemot Helsingfors och berättade om arbetet i riksdagen i allmänhet. Lindström beskrev riksdagsledamotens roll som brobyggare och berörde också behovet att få folk att rösta. <

För ytterligare information står undertecknade göra till förfogande:

Elisabeth Nauclér
050 512 1984
elisabeth.naucler@riksdagen.fi

Olle Sjöstrand
0457 343 1764
olle.sjostrand@aland.net

Anförande om nytt förslag till räddningslag

mars 14th, 2011Tal och anföranden

Elisabeth Nauclér /r: Ärade herr talman! Väntan på den här propositionen blev lång eftersom det fanns olika åsikter om den här propositionen och behovet av skyddsrum av den kvalitet det nu är frågan om. Det slutade med en kompromiss om att det ska göras en bedömning i nästa försvarspolitiska redogörelse. sdasas

Sista tåget har inte gått

mars 14th, 2011Nyheter och pressmeddelande

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till räddningslag och lag om ändring av 23 § i sjöräddningslagen (RP 257/2010) kom till första behandling i riksdagens plenum på torsdag (10.3). Förslaget innehåller ändringar till bl.a. bestämmelserna om inrättande av skyddsrum, vilket väckt en del diskussion på Åland på grund av Ålands neutraliserade och demilitariserade status. Det förekom inga ändringar till propositionen unders behandlingen i riksdagen. Ett stort steg är att det i framtiden bara krävs skyddsrum för byggnader med dubbelt så stor yta som i de nuvarande bestämmelserna (minimi ytan ändras från 600 kvadratmeter till 1200 kvadratmeter), konstaterar Ålands riksdagskvinna Elisabeth Nauclér. Ändringen av bestämmelserna betyder att det i framtiden blir aktuellt att bygga skyddsrum i väldigt få fall på Åland. sdasas