Pressmeddelande: Nauclér besökte översvämningsdrabbat Serbien

juni 11th, 2014Nyheter och pressmeddelande

Pressmeddelande 11/6 2014
Publiceringsfritt: Genast

Nauclér besökte översvämningsdrabbat Serbien

*******************************************************************************

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér besökte Serbien 3-8 juni. Besöket var en fortsättning på det projekt – delvis finansierat av Finlands utrikesministerium och stött av Finlands riksdag – för serbiska kvinnliga politiker där Elisabeths funktion bl.a. var att koordinera projektet i Finlands riksdag (ni kan läsa mer om projektet i tidigare bloggposter – se länkar nedan).

Riksdagsledamot Nauclér hade ett intensivt program under hela vistelsen. Den första dagen inleddes med en föreläsning i det serbiska parlamentet i Belgrad för det nybildade parlamentariska kvinnonätverket. Det förra, och första, nätverket bildades för tre år sedan när Serbien införde kvotering i parlamentsvalet. Nätverket skapades faktiskt efter modell från det finska parlamentet. Nauclér träffade dessutom, tillsammans med Finlands ambassadör för Serbien Pekka Orpana, talman Maja Gojković för att framföra Finlands talman Heinäluomas hälsning. Maja Gojković, som tidigare var aktiv i ovan nämnda kvinnonätverk, är ny talman efter valet i mars i år.

På eftermiddagen medverkade Nauclér i ett seminarium med titeln ”Stronger Together – Nordic Cooperation and Innovation: A relevance to the Western Balkans?” under den nordiska dagen i Belgrad (arrangerat av de nordiska ambassaderna i Serbien) som en av tre huvudtalare under titeln ”Development of Nordic Cooperation – Regional Dynamics and Cultures”. Här berättade den åländska riksdagsledamoten om hur den nordiska gemensamma visumliberaliseringen samt det gemensamma erkännandet av examensbevis och hälsovård gjort att nordiska medborgare arbetar och studerar i andra nordiska länder. De andra två seminarietalarna var Johan Tidemann och Fredrik Härén, och därefter var det en panel med företagsledare i Serbien. De företag som var representerade var Ericsson, Telenor, Tikkurila Zorka doo, Grundfos, och medverkade i panelen gjorde också Serbiens ekonomiminister Dušan Vujović.

Nästa anhalt under resan blev ett två dagar långt program i Prijepolje kommun, tillsammans med förste sekreteraren vid Finlands ambassad i Belgrad Outi Isotalo. Det blev två intensiva dagar med föreläsningar, workshops, samtal, TV- inspelningar (bl.a. TV-kanalen TV FORUM) och tidningsintervjuer. Seminariet delfinansierades av Finlands utrikesministerium och syftade till att fler kvinnor skall vara bättre förberedda att kandidera i politiska val.

Under helgen var antagligen det viktigaste mötet det Nauclér tillsammans med Outi Isotalo hade med Röda korset i Belgrad. Serbien har kris, de omfattande översvämningarna har gjort att Röda korset och många andra som deltar i arbetet är på jobb natt och dag. Det var viktigt att få uppdatering över läget, och för att kunna berätta om den pengainsamling som görs på Åland till de drabbade. Nauclér och Isotalo fick en överblick över katastrofen som omfattar över 30 kommuner, och som drabbat inte bara Serbien utan också Bosnien och i mindre omfattning även Kroatien. Många människor är utan hem, och kommer så att förbli länge. Det har drabbat alla lika hårt förutom de allra fattigaste som det drabbat extra hårt (speciellt romer). Hårt drabbade är också de serbiska krigsflyktingar från Kroatien som när de lämnade sitt hemland slog sig ned i några av de översvämningsdrabbade områdena, och det är just den här gruppen som gjort att flyktingar på Åland tagit initiativet att samla pengar. Att de åländska pengarna är välkomna och behövs råder det ingen tvekan om.

*******************************************************************************

Läs mer om det serbiska Women Empowerment-projekt som Elisabeth tidigare deltagit i här och här.

Information om den nordiska dagen i Belgrad kan ni hitta på Norges ambassads hemsida samt Sveriges ambassads hemsida.

Mer information ges av Elisabeth Nauclér som nås på tel.nr. 094323047 eller på e-postadress elisabeth.naucler@riksdagen.fi, eller av hennes riksdagsassistent Gustav Blomberg som nås på tel.nr. 094324047 eller på e-postadress gustav.blomberg@riksdagen.fi.